Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 86 od 09.11.2018.)


 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 33104/16, MIODRAG MATOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 64232/16, GORDANA NIŠEVIĆ TADIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA PAUŠALNOG OPOREZIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 57 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA, RS BROJ 58 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA, RS BROJ 59 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI U VEZI SA POVERAVANJEM INDIREKTNOG UPRAVLJANJA PROGRAMOM IPARD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENE SKLADIŠTENJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE U SKLADIŠTIMA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG FUDBALSKOG STADIONA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE U CILJU PRIPREME I IZRADE NACRTA ZAKONA KOJI ĆE NA CELOVIT NAČIN REGULISATI PITANJE FINANSIJSKE POMOĆI I PODRŠKE SRPSKOM STANOVNIŠTVU NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPV AVALA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPV DUNAV" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPV IBAR" D.O.O. KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPV LEPENICA" D.O.O. KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPV PČINJA" D.O.O. VRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPV SAVA" D.O.O. SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPV TISA" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA TREĆEG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA VIŠEG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-100/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0112/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI DA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI DA SPORTSKA ORGANIZACIJA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA HERAKLION, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA AŠKALIJSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA BUGARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA GRČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA NEMAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA POLJSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA RUSINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA VLAŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALPROJEKT", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA BORSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U BORU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKO-MITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA MORAVIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PEĆKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PEĆI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PRIZRENSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PRIZRENU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA RAŠKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U PITEŠTIJU, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA BORSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U BORU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKO-MITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA MORAVIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA PEĆKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PEĆI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA PRIZRENSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PRIZRENU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA RAŠKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10839/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10840/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10844/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10610/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10613/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "PAŠNJACI VELIKE DROPLJE" ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • UREDBA O USLOVIMA ZA PRIPREMU DOKUMENTA ZA POUZDANO ELEKTRONSKO ČUVANJE I FORMATIMA DOKUMENTA KOJI SU POGODNI ZA DUGOTRAJNO ČUVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2019–2021. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 56 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex