Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 85 od 08.11.2018.)


 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA AŠKALIJSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BUGARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA GRČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA NEMAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA POLJSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUSINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA VLAŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • ODLUKA O OBLIKU, IZGLEDU, BOJI I SADRŽINI GLASAČKIH LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PONOVLJENO GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA ČEŠKE I RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE 14. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI OPREME POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PREKURSORA I DRŽAVA ZA KOJE RASPOLOŽIVI PODACI UKAZUJU DA SE PREKURSORI NA NJIHOVOJ TERITORIJI KORISTE ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA SUPSTANCI KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAČKI PETROVAC, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE JERI, REPUBLIKA KIPAR ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE SIJERA LEONE U REPUBLICI SRBIJI, SA SEDIŠTEM U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA RUSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O PONAVLJANJU GLASANJA NA BIRAČKOM MESTU NA KOJEM SU PONIŠTENI IZBORI ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O PONAVLJANJU GLASANJA NA BIRAČKOM MESTU NA KOJEM SU PONIŠTENI IZBORI ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 542-2/18 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 542-3/18 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O REZULTATIMA GLASANJA NA IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 4. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O REZULTATIMA GLASANJA NA IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 4. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O REZULTATIMA GLASANJA NA IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 4. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O REZULTATIMA GLASANJA NA IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 4. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA PONOVLJENO GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA ČEŠKE I RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE 14. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10188/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10191/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10194/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10186/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10187/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10189/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10193/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10407/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA BELO BRDO ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex