Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 85 od 09.10.2015.)


 • ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA UPIS AKCIJA BEZ NADOKNADE, "KIKINDSKI MLIN" A.D. KIKINDA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA VISOKE HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA – KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O VRSTAMA INVESTICIONIH OBJEKATA I PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • PRAVILNIK O NADZORU NAD RADOM ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • PRAVILNIK O OBJEKTIMA NA KOJE SE NE PRIMENJUJU POJEDINE ODREDBE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA VLASOTINCA", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA VLASOTINCA", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00546/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-01170/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–10889/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10890/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE, BROJ 4/0-02-276/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-244/2015 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • STATUT O IZMENAMA STATUTA KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTENIH TEHNIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2016" ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex