Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 84/2023 od 05.10.2023.)

 • ISPRAVKA ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADA PRETHODNOG POSTUPKA PROCENE KVALITETA KONTINUIRANE EDUKACIJE I PROCENE KVALITETA IZVOĐENJA AKREDITOVANIH PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 35107/22, ŽIVKOV AKSIN PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 49714/22, ZARIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "RESAVA-GAS'' D.O.O. SVILAJNAC ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP ČOKA, ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP KOMUNALAC NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE REDOVNE TROMESEČNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA, MIKRO, MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-32/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA DRŽANJE OPASNE HEMIKALIJE U PRODAJNOM PROSTORU I NAČINU OBELEŽAVANJA TOG PROSTORA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZOVANJE I STANDARDIMA I METODOLOŠKIM UPUTSTVIMA ZA POSTUPANJE I IZVEŠTAVANJE INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE UČENJA KROZ RAD KOD POSLODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • PROGRAM UPRAVLJANJA MULJEM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2023–2032. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0483/22-08 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "ZELEN", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA HARMONIZACIJU PROPISA I NORMATIVNE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA IZVEŠTAVANJE I ANALITIČKE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE, DOMAĆU SARADNJU I PROJEKTE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA PROCESUIRANJE PREKRŠAJA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAŠTITU PRAVA LICA I PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ŽALBE I IZVRŠENJA U OBLASTI PRISTUPA INFORMACIJAMA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ŠEFA KABINETA – KABINET POVERENIKA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U SEPTEMBRU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • STRATEGIJA AKTIVNOG I ZDRAVOG STARENJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2024. DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI TUNIS ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ITALIJI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)