Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 84 od 12.06.2020.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MAJ 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • NAREDBA O IZMENAMA NAREDBE O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA BROJ 2020/1 REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA TRANSPORTNE ZAJEDNICE O USVAJANJU BUDŽETA TRANSPORTNE ZAJEDNICE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O MERAMA ZA OČUVANJE I JAČANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O SISTEMU UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNOVNIM KRITERIJUMIMA BONUS-MALUS SISTEMA, PODACIMA ZA PRIMENU TOG SISTEMA I NAJVIŠEM BONUSU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TURISTIČKE DESTINACIJE KUČAJSKE PLANINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA PRIPREMI PREDLOGA PROJEKTA "UNAPREĐENJE UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA" ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USPOSTAVLJANJE API I PNR SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU, PRAĆENJE I PODRŠKU REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE AUTOPUTA E-761: POJATE-PRELJINA ("MORAVSKI KORIDORˮ) ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA REPUBLIČKIH STRUČNIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O VOĆNIM SOKOVIMA I ODREĐENIM SRODNIM PROIZVODIMA NAMENJENIM ZA LJUDSKU UPOTREBU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VINOVE LOZE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUMEˮ ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA SEMENA I SADNOG MATERIJALA JP "NACIONALNI PARK TARAˮ BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, VRBAS ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RASPOREDA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2020" ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE TURSKE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA "PRIŠTINA" SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PČINJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ŠUMADIJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE DEČANI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA PČINJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA ŠUMADIJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA "PRIŠTINA" SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4747/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4840/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4841/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4842/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE ORGANIZACIJA MUZIČKIH AUTORA SRBIJE SOKOJ ZA SAOPŠTAVANJE JAVNOSTI MUZIČKIH DELA PREKO INTERNETA I TELEFONSKIH SERVISA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • TARIFA NAKNADA ZA UMNOŽAVANJE I STAVLJANJE U PROMET MUZIČKIH DELA KOJA SU ZABELEŽENA NA KARAOKE I DIGITALNE DŽUBOKS UREĐAJE, KAO I ZA PRIVREMENO UMNOŽAVANJE MUZIČKIH DELA ZA POTREBE NASTUPA DISK DŽOKEJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • UREDBA O JEDINICAMA CIVILNE ZAŠTITE, NAMENI, ZADACIMA, MOBILIZACIJI I NAČINU UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "KALENIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • UREDBA O VISINI I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex