Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 84 od 02.11.2018.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA REZIDENATA I NEREZIDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU TIMA ZA JEDINSTVENO SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI SUZBIJANJA KOMARACA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1110/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1111/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1123/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1124/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1125/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1126/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1127/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1128/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1129/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1130/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1131/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1132/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZVRŠENJE NALOGA IZ PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I REŠAVANJE PITANJA JAVNOG DUGA AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 4. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZNOSIMA MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE CERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA, JEDINSTVENOM PROGRAMU OBUKE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA I USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PREDAVAČI KOJI VRŠE TU OBUKU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENOLOŠKIM POSTUPCIMA I ENOLOŠKIM SREDSTVIMA ZA PROIZVODNJU ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA PRIJAVE BORAVIŠTA I NAČINU PRIJAVLJIVANJA BORAVIŠTA STRANCA, ADRESE STANOVANJA, PROMENE ADRESE STANOVANJA, PRIJAVE I ODJAVE PREBIVALIŠTA STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTROLI SPROVOĐENJA ZAKLJUČENIH UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA REFERENTNIH CENA INVESTICIJE ZA OBRAČUN IPARD PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • PRAVILNIK O OBAVEZAMA PROIZVOĐAČA KOJE SE PRIMENJUJU NA UVOZNIKE, VELEPRODAJE I DRUGA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • PRAVILNIK O PROMETU NA VELIKO MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • PRAVILNIK O REGISTRACIJI MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA OSTVARENOG U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10430/2018-1 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10431/2018-1 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10432/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10433/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10434/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10435/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE "RZAV", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10451/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10452/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10511/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10512/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10523/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10559/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE, PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NEPOKRETNOSTIMA ZA REPREZENTATIVNE POTREBE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex