Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 84 od 20.09.2017.)


 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, " SIGAS" D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "TOPLANA–ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, " SIGAS" D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JKP "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JKP "TOPLANA–ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE RAZVODNOG GASOVODA RG 09-04/2 ALEKSANDROVAC – KOPAONIK – NOVI PAZAR – TUTIN SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • PRAVILNIK O ISPITU O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA POSLOVE UPRAVLJANJA PREVOZOM PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SPORTSKIM GRANAMA I OBLASTIMA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI I SPORTSKIM DISCIPLINAMA U OKVIRU SPORTSKIH GRANA I OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8671/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8673/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8675/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • REŠENJE O UVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8672/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI DANSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA O IZMENAMA I DOPUNAMA IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014 – 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex