Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 84 od 06.10.2015.)


 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • ODLUKA O OTPOČINJANJU POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA IZ REDA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA I EVIDENCIJI JAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0054/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SRBIJA", 05 BROJ 023-10492/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SRBIJA", 05 BROJ 023-10493/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KEQIAO, GRAD SHAOXING, PROVINCIJA ZHEJIANG, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE ČAJETINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ČEBOKSARI, ČUVAŠKA REPUBLIKA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE GOLUBAC, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE BERZASKA, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE PLANDIŠTE, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE BANLOK, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE STARA PAZOVA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA LEOPOLDSDORFA, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT USTANOVE ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG KOMITETA ZA OBEZBEĐIVANJE U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI "BADNJEVO", NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-10646/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-10648/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LEPOSAVIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UDALJENJU SA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00184/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00222/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00373/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00450/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00766/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00774/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10500/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10736/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10274/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10275/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10296/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10297/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10397/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10408/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • ZAKLJUČAK DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0054/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex