Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 83 od 25.11.2019.)


 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 32878/16, GOPIĆ PROTIV SRBIJE I 3 DRUGE PREDSTAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 53661/13, MARKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 70716/16 I 4125/17, STOJANOVIĆ PROTIV SRBIJE I MILENOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE KAO JEDNOČLANOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA SEPTEMBAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM, ZA TREĆI KVARTAL 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI DIREKTORA I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZAPOSLENIH U DIREKCIJI ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM KOJI RADE NA POSLOVIMA IZVRŠENJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA PRIMENE POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA PREMA MALOLETNIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA LISTE ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 21388/15, ALMAŠI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 56065/10, MILOVANOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 27929/10 I 52120/13), PURIĆ I R. B. PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0162/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0487/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0858/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U JAPANU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI MAROKO ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex