Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 83 od 03.10.2015.)


 • ISPRAVKA JAVNOG POZIVA INFORMATIVNOG JAVNOG PREDUZEĆA "PREŠEVO" U PREŠEVU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH AKCIJA, PD RTV VRNJAČKA BANJA A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA O. BROJ OD-29/15 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS – FEROMONT" A.D. STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, AD ZIP "SLOGA", KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, DJKP "POLET", PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, DP "DRUGI OKTOBAR", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INGAS J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "7. OKTOBAR", NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "GRADITELJ", SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "GRADSKA TOPLANA", ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "STANDARD", ADA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP ČOKA, ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "KOMUNALAC", NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP"SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SREM-GAS", SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "VRBAS-GAS", VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP ELGAS, SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP KOVIN-GAS, KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA IZBORNE KOMISIJE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-1397/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-884/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 021-05-71/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-250/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-244/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JUGOROSGAZ A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA SUBOTICE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA KONTROLORA LETENJA, CENTRIMA ZA OBUKU I VAZDUHOPLOVNO-MEDICINSKIM CENTRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • PRAVILNIK O FORMI PLANA JAVNIH NABAVKI I NAČINU OBJAVLJIVANJA PLANA JAVNIH NABAVKI NA PORTALU JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA MIŠLJENJE O OSNOVANOSTI PRIMENE PREGOVARAČKOG POSTUPKA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • PRAVILNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI INTERNOG PLANA ZA HITNE INTERVENCIJE U RANŽIRNIM STANICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ODLUKE O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE VIŠE NARUČILACA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD ŽIČARE I O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD SPECIFIČNE VUČNE INSTALACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PROFESIONALNO PRIZNAVANJE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA OSTVARENOG U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REDOVNI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REDOVNI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA STARA PAZOVA", STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU" KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "POSLOVNI PROSTOR", OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA INFORMISANJE "RADIO TELEVIZIJA INĐIJA", INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA INFORMISANJE "RADIO TELEVIZIJA INĐIJA", INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10025/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10057/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10059/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10064/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10068/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10069/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10149/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10152/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10153/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9968/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA OKTOBAR, NOVEMBAR I DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O HIPOTECI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex