Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 82/2023 od 26.09.2023.)

 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP KOVIN-GAS ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE UB ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA JUL 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UPLATE SREDSTAVA OD PRODATOG TURISTIČKOG PUTOVANJA, NAČINU UREĐIVANJA MEĐUSOBNIH ODNOSA ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA, KAO I ODNOS ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA PREMA PUTNIKU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PENZIONERSKOJ KARTICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I UNOŠENJE PODATAKA U CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM OD STRANE TURISTIČKIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZRADE PROGRAMA RAZVOJA TURISTIČKOG PROIZVODA I SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENJA PREDLOGA ZA DONOŠENJE PROGRAMA RAZVOJA TURISTIČKOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • PRAVILNIK O VRSTI, VISINI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, VISINI DEPOZITA U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE LICENCE, NAČINU AKTIVIRANJA, NAMENI SREDSTAVA, KAO I O DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 514-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 514-10/23 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 514-11/23 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 514-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 514-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 514-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 514-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 514-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 514-7/23 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 514-8/23 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 514-9/23 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)