Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 82 od 22.11.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU VISOKOŠKOLSKIH JEDINICA BLACE, DIMITROVGRAD I JAGODINA IZ SASTAVA AKADEMIJE POSLOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD I NJIHOVOM PRIPAJANJU AKADEMIJI STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU ZAJEDNIČKE GRUPE ZA UNAPREĐENJE POZICIJE REPUBLIKE SRBIJE NA LISTI SVETSKE BANKE "DOING BUSINESS" ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA "KOPAONIK" ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BRUS ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA KOSOVSKO METOHIJSKA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2182/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2200/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2203/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2269/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2301/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2302/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2303/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2304/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2305/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2307/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2338/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2436/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA O PRIPAJANJU VISOKE ŠKOLE LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU AKADEMIJI POSLOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD I PROMENI NAZIVA AKADEMIJE POSLOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-98/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • PRAVILNIK O RADU CENTRA ZA OBUKU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA I ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU OBUKE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • PROGRAM RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2019–2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "TAMIŠ DUNAV" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PANČEVO ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠAJKAŠKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDA ZA AKREDITACIJU U OBLASTI NUKLEARNE MEDICINE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANAT" D.O.O. ZRENJANIN ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SMEDEREVO" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SMEDEREVO ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM SARADNJE SRPSKE NAUKE SA DIJASPOROM: VAUČERI ZA RAZMENU ZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" D.O.O. ŠABAC ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "TAMIŠ DUNAV" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PANČEVO ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA MORAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SOMBOR ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROSREM" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SMEDEREVO" D.O.O. SMEDEREVO ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIDINA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠID ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR ALEKSANDROVAC – ŽUPA", ALEKSANDROVAC ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POSLOVNO NASTANJIVANJE I SLOBODU PRUŽANJA USLUGA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU UKIDANJA PUTNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 727/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 728/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 729/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 730/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 731/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 732/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 733/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 734/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 735/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 736/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 737/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 738/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 739/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 740/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 741/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 742/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 743/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 744/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POSLOVNO NASTANJIVANJE I SLOBODU PRUŽANJA USLUGA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 609-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 609-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11402/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11690/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11699/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11701/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11703/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11520/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11522/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11517/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11518/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11524/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA POSLODAVACA ZA TERITORIJU GRADA PANČEVA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • UPUTSTVO O IZVEŠTAVANJU O OBRADI I PROMETU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex