Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 82 od 07.10.2016.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA ISPUNITI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 38 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 39 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 40 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 41 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 44 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 45 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 46 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POKRETNIH I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA BOŠNJAČKU NACIONALNU ZAJEDNICU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USKLAĐIVANJE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA O. BROJ OD-138/16 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • PRAVILNIK O KONTROLI SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE ČUVARA ŠUMA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA SENIORKE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA ZA SENIORE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "SVILAJNAC" ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9427/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9431/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9196/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9198/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex