Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 82 od 28.09.2015.)


 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "TOPLANA - ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA POTREBE VOJNOG OBRAZOVANJA I VOJNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O BANKAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE PRELIMINARNOG ODOBRENJA, DOZVOLE ZA RAD BANKE I POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE PREKO AGENTA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-384/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8736/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U AVGUSTU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE STAMBENIH ZGRADA I STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00355/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU RUSINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BELILO", SREMSKI KARLOVCI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex