Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 81 od 15.11.2019.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIM OPŠTINAMA NAMENJENA ZA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02204/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02205/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02206/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02207/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02208/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02210/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02211/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02212/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02213/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02214/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02215/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02216/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02217/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02218/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02219/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02220/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02221/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02222/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02223/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02224/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02225/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02226/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02227/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02228/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02229/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02230/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02231/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02232/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02233/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02234/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02235/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02236/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02237/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02239/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02240/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02241/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02242/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02243/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02244/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02245/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02246/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02247/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02248/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02249/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02250/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02251/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02252/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02253/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02254/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02255/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02256/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02257/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02258/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02259/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02260/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02261/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02262/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02263/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02264/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2209/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA I ODREĐIVANJU I IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU REGIONALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA 11 GRADOVA I OPŠTINA KOLUBARSKOG REGIONA ZA PERIOD OD 2019. DO 2029. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA AUTOPUTA BEOGRAD (BORČA) – ZRENJANIN I ZRENJANIN – NOVI SAD" ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POSTUPKU DODELE JEDINSTVENOG OBRAZOVNOG BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI REGISTRA TURIZMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU I EVIDENCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • PRAVILNIK O JEDINSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • PRAVILNIK O MAKSIMALNIM KONCENTRACIJAMA ODREĐENIH KONTAMINENATA U HRANI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "PEĆINSKI SISTEM SAMAR" ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "TUPIŽNIČKA LEDENICA" ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RANGIRANJA LICENCE ORGANIZATORA PUTOVANJA U RAZLIČITE KATEGORIJE, NAČINU PROMENE KATEGORIJE LICENCE, SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • PRAVILNIK O VRSTI, VISINI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, VISINI DEPOZITA U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE LICENCE, NAČINU AKTIVIRANJA, NAMENI SREDSTAVA, KAO I O DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U DŽET SKI-JU, U BEOGRADU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U PARSKOM GOU, U NIŠU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JVP "SRBIJAVODE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-11176/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-11178/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U NAPULJU, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 597-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 597-10/19 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 597-11/19 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 597-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 597-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 597-4/19 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 597-5/19 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 597-6/19 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 597-7/19 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 597-8/19 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 597-9/19 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11163/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11165/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11166/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11170/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJU INOVACIONIH KAPACITETA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex