Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 81 od 24.09.2015.)


 • ISPRAVKA REŠENJA VLADE 05 BROJ 465-7893/2015 OD 23. JULA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-9878/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-9880/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-9886/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-9889/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-9891/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-9895/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-9896/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-9875/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-9877/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-9879/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-9881/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-9882/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-9884/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-9887/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-9892/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O IZDAVANJU POTVRDE O ULASKU NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE ZA MIGRANTE KOJI DOLAZE IZ ZEMALJA U KOJIMA SU NJIHOVI ŽIVOTI U OPASNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA KOPAONIK ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETODAVNOG KOMITETA ZA PRAĆENJE PRIMENE HAŠKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA U SLUČAJU ORUŽANIH SUKOBA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE DERIVATIMA NAFTE I BIOGORIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I INDIKACIJAMA ZA UPUĆIVANJE OSIGURANIH LICA NA LEČENJE HIPERBARIČNOM OKSIGENACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU TRANSPORTA I OBAVEZNOM OPERATIVNOM PRAĆENJU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU, KAO I OBAVEZAMA UČESNIKA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I U VANREDNIM DOGAĐAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O OPŠTEM OBRASCU ZAPISNIKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA ZA INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA I NAČINU PROVERE ZNANJA ZAPOSLENIH KOD UČESNIKA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU, KAO I O NAČINU NA KOJI SE POSTUPA SA DOKUMENTACIJOM O NJIHOVOM OSPOSOBLJAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MEHANIKA MD D.O.O. TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10283/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10284/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "VODOKANAL", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA-MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA-MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA BOR ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA KONKURENCIJU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA BOR ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA-MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA-MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. DIREKTORA I IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA POSLOVNO REKREATIVNI CENTAR "RELAX", KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA KONKURENCIJU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 594-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 594-4/15 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 646-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 646-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 646-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10245/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10248/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10300/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10321/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE. 05 BROJ 401-10104/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9655/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9656/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9682/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9683/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9685/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI NORVEŠKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ REPUBLICI NEMAČKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • UREDBA O IZGLEDU OBRASCA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA–BEOGRAD (BATAJNICA) ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČJE NEDELJE" U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • UREDBA O ZAJEDNIČKIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA U INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex