Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 80/2022 od 15.07.2022.)


 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI PALESTINI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KAIRU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI NEPAL, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI NEPAL, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O VRSTAMA USLUGA KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA I VISINI TAKSI ZA PRUŽENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR PRIRODNIH NAUKA, MATEMATIKE I STATISTIKE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA", DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "TAMIŠ DUNAV" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA BOR ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA BOR ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA MEMORIJALNOG CENTRA "STARO SAJMIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIDINA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠID, VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROSREM" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA I VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA, VODOPRIVREDNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, 05 BROJ 023-5403/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIDINA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠID, VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROSREM" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA I VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA, VODOPRIVREDNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, 05 BROJ 023-5395/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIDINA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠID, VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROSREM" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA I VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA, VODOPRIVREDNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, 05 BROJ 023-5396/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIDINA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠID, VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROSREM" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA I VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA, VODOPRIVREDNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, 05 BROJ 023-5393/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GORNJI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA, VODOPRIVREDNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "SREDNJI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZRENJANIN, 05 BROJ 023-5385/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GORNJI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA, VODOPRIVREDNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "SREDNJI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZRENJANIN, 05 BROJ 023-5397/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR, VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR, DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEČEJ I VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS, DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA, 05 BROJ 023-5398/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR, VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR, DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEČEJ I VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS, DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA, 05 BROJ 023-5392/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR, VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR, DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEČEJ I VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS, DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA, 05 BROJ 023-5399/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR, VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR, DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEČEJ I VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS, DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA, 05 BROJ 023-5401-2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR, VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR, DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEČEJ I VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS, DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA, 05 BROJ 023-5394/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "PODUNAVLJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOVIN I VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "JUŽNI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRŠAC, VODOPRIVREDNOM DRUŠTVU "TAMIŠ DUNAV" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PANČEVO, 05 BROJ 023-5402/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "PODUNAVLJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOVIN I VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "JUŽNI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRŠAC, VODOPRIVREDNOM DRUŠTVU "TAMIŠ DUNAV" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PANČEVO, 05 BROJ 023-5405/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "PODUNAVLJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOVIN I VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "JUŽNI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRŠAC, VODOPRIVREDNOM DRUŠTVU "TAMIŠ DUNAV" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PANČEVO, 05 BROJ 023-5400/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "TAMIŠ DUNAV" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5657/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5659/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5560/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5561/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5562/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5563/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5564/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5565/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • PRAVILNIK O UGOVORU O ENERGETSKOJ USLUZI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA "KRALJEVO", KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 80/2022)