Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 80 od 24.10.2018.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ZA NABAVKU OPREME U SEKTORU MLEKA, MESA, VINA, PIVA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 4. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 4. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KURŠUMLIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U OBRENOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-879/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-911/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-955/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-958/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 152 OD 21. SEPTEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • PRAVILNIK O DODATNOJ OBRAZOVNOJ, ZDRAVSTVENOJ I SOCIJALNOJ PODRŠCI DETETU, UČENIKU I ODRASLOM ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I NAČINU UNOŠENJA OBAVEZNOG BORAVKA U PUTNU ISPRAVU STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USPOSTAVLJANJU MREŽA GNSS PERMANENTNIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 16796/15, ĆORIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 43326/11, ISENI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MEDIANA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "NAISSUS", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GORICA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA, NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "NIŠSTAN", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-408/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-595/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA AŠKALIJSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BUGARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA GRČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA NEMAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA POLJSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUSINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA VLAŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA I POSTUPKU IZDAVANJA PUTNOG LISTA ZA STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex