Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 8/2022 od 20.01.2022.)


  • ODLUKA O ODREĐIVANJU OBLIKA, IZGLEDA, BOJE I SADRŽINE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE ZA PONOVNO GLASANJE NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU RADI POTVRĐIVANJA AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2022)
  • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA "JADAR" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2022)
  • REŠENJE O SPROVOĐENJU PONOVNOG GLASANJA NA GLASAČKIM MESTIMA ZA KOJA JE KONSTATOVANO DA SE NE MOGU UTVRDITI REZULTATI GLASANJA I NA KOJIMA JE PONIŠTENO GLASANJE NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU ODRŽANOM 16. JANUARA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2022)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA PONOVNO GLASANJE NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU RADI POTVRĐIVANJA AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2022)
  • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALA JADARITA "JADAR" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2022)