Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 8 od 31.01.2020.)


 • LISTA AKATA O IZDAVANJU, SUSPENZIJI ILI STAVLJANJU VAN SNAGE OPERATIVNIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU VRŠENJA PRINUDNE NAPLATE S RAČUNA KLIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRUŽANJE PODRŠKE U POSTUPKU PROGLAŠENJA TURISTIČKIH PROSTORA VRANJSKA BANJA, JOŠANIČKA BANJA, VRDNIK, PETROVARADIN I VINČA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA O UTVRĐIVANJU PRAVA NA ISPLATU DEVIZNE ŠTEDNJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG KOLUBARSKOG SISTEMA SNABDEVANJA VODOM ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ISPITIVANJA SORTI I GODIŠNJIM TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TRGOVANJU I NADZORU NAD RADOM ROBNE BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU POSEBNOG ODELJENJA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • PRAVILNIK O MINIMALNOJ SADRŽINI PRAVILA POSLOVANJA ROBNE BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • PRAVILNIK O RADU SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-0486/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0297/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0025/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0378/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0853/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-873/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JVP "SRBIJAVODE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "TRANSPORTGAS SRBIJA" D.O.O. NOVI SAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA MAĐARSKE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM", PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01097/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01104/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01117/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01128/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01134/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01142/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TBILISIJU, GRUZIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U ODBORU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-586/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-589/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-642/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JANUARU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ISPLATU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O CENI OBRASCA PUTNIH ISPRAVA I VIZE I TROŠKOVIMA DOSTAVLJANJA PASOŠA PREKO DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O CARINSKIM POSTUPCIMA I CARINSKIM FORMALNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU SMERNICA ZA UKLJUČIVANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA I NACRTA, ODNOSNO PREDLOGA PROPISA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)
 • UREDBA O PODACIMA I POSLOVIMA ZNAČAJNIM ZA SISTEM ODBRANE KOJI SE MORAJU ČUVATI I ŠTITITI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA I O KRITERIJUMIMA ZA POPUNU RADNIH MESTA NA KOJIMA SE TI ZADACI I POSLOVI OBAVLJAJU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex