Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 8 od 26.01.2015.)


 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PETOG KRUGA EVALUACIJE/OCENJIVANJA REPUBLIKE SRBIJE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA OD STRANE KOMITETA SAVETA EVROPE – MANIVAL ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-295/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6835/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA 2014. DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA I PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA U REPUBLICI SRBIJI U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U DECEMBRU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • PODACI O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U ČETVRTOM KVARTALU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • PODATAK O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ISPLAĆENOJ U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 204-357/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 204-368/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 204-370/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE PODUNAVSKOG I BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)
 • ZAKON O PREVENCIJI I DIJAGNOSTICI GENETIČKIH BOLESTI, GENETIČKI USLOVLJENIH ANOMALIJA I RETKIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex