Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 79/2023 od 15.09.2023.)

 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KAZAHSTAN ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FINSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI ALŽIR ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • UREDBA O KAPITALNIM PROJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM I DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI, ODNOSNO PRIBAVLJANJA I USTUPANJA ISKORIŠĆAVANJA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA, KAO I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR–DECEMBAR 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KIRIBATI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U MALEU, REPUBLIKA MALDIVI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I ROMKINJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU, IZRADU I SPROVOĐENJE OKVIRNOG DOKUMENTA ZA IZDAVANJE ZELENIH I ODRŽIVIH SOCIJALNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UPRAVLJAČKU ODGOVORNOST U DRŽAVNOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA EKONOMSKI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U MALEU, REPUBLIKA MALDIVI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8373/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8374/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8451/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8467/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĆIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU TEKVONDO ASOCIJACIJE SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U TEKVONDOU ZA SENIORE U OLIMPIJSKIM DISCIPLINAMA BEOGRAD 2024, U BEOGRADU 2024. GODINE. ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG ŠAMPIONATA U ENDURO DISCIPLINI "XROSS HARD ENDURO RALLY 2024" NA ZLATIBORU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA KADETE, MLAĐE JUNIORE, JUNIORE I SENIORE U SAMBOU U NOVOM SADU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULTAT, 05 BROJ 661-8245/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULTAT, 05 BROJ 661-8246/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8457/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8459/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8460/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8462/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8465/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8466/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8213/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8216/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8212/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8214/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8218/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O BRISANJU IZ REGISTRA PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA BARAJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA BARAJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 494-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 494-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-862/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-868/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-869/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-873/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-883/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-884/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-890/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKU O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-893/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • PRAVILNIK O USKLAĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA KOD POSLODAVCA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA AVGUST 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADA PRETHODNOG POSTUPKA PROCENE KVALITETA KONTINUIRANE EDUKACIJE I PROCENE KVALITETA IZVOĐENJA AKREDITOVANIH PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS UDELA BEZ NAKNADE, RSM ADVISORY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)