Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 79 od 23.09.2016.)


 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-26/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-27/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-29/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-30/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-31/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-32/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-297/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-313/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-246/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-250/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-251/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-253/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-255/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPIS U IMENIK KOMORE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA I OKRUŽNIH ZATVORA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU VAZDUHOPLOVNIH METEOROLOŠKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GOLD GONDOLA ZLATIBOR" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENO POSLOVANJE "VRŠAC", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG URBANISTE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-06-1680/2014-05 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-06-4860/2015-05 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-06-6594/2015-05 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-07-6076/2015-05 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FINSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex