Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 78/2023 od 12.09.2023.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU, A BROJ 480/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU GLAVNOG JAVNOG TUŽIOCA U TREĆEM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU GLAVNOG JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU, A BROJ 482/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU, A BROJ 483/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU, A BROJ 472/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU, A BROJ 473/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU, A BROJ 474/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU, A BROJ 475/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU, A BROJ 476/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU, A BROJ 477/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU, A BROJ 478/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU, A BROJ 479/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU, A BROJ 481/23 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VRHOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE KOJE SE ODNOSE NA STAMBENE KREDITE FIZIČKIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • PRAVILNIK O HITNOM OBAVEŠTAVANJU JAVNOSTI O NESTANKU MALOLETNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8308/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8309/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8310/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8311/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8312/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8313/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8314/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8315/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8316/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8317/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8318/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8319/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8320/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8321/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8324/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8325/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8326/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8327/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8306/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8307/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8330/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8331/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O FINANSIJSKOM DAVANJU POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU BILJNIH KULTURA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SKLADIŠTE MALINU I VIŠNJU RODA 2022. GODINE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PREMA PROIZVOĐAČIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)