Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 78/2021 od 03.08.2021.)


  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 78/2021)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2021)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA AERODROMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2021)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2021)
  • PRAVILNIK O SPECIFIKACIJI REGISTRA INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2021)
  • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SVETOJ LUCIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U VAŠINGTONU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2021)
  • ZAKON O IZMENI ZAKONA O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2021)
  • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex