Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 78 od 01.11.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KONSULTATIVNE GRUPE ZA PRAĆENJE I REALIZACIJU PROJEKTA INKLUZIVNOG PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA GRANICA HRVATSKE – BEOGRAD (DOBANOVCI) ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA PREKURSORA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREKURSORE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM "ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2144/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2171/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2172/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2173/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2174/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2175/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2176/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2177/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2179/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2180/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2185/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2194/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1044/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI IGRAČAKA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O CENAMA BOLESNIČKOG DANA ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA, SASTAVU KOMISIJE, SADRŽINI PREDLOGA KOMISIJE O UTVRĐIVANJU PODOBNOSTI OBJEKTA ZA UPOTREBU, OSMATRANJU TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE I MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU JAJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KVALITETU VAZDUHOPLOVNIH PODATAKA I VAZDUHOPLOVNIH INFORMACIJA ZA JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPANJU BUDŽETSKE INSPEKCIJE U VRŠENJU NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI SRPSKE TEHNIČKE OCENE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE ZASTUPANJEM U OBLASTI INDUSTRIJSKE SVOJINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI POTVRDA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, KAO I O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA PRONALAZAKA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU USPOSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA REGISTRA RIZIKA OD KATASTROFA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM PREGLEDU ŽIČARA ZA TRANSPORT LICA I SPECIFIČNIH VUČNIH INSTALACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA I DRUGIM POSEBNIM KRITERIJUMIMA ZA POJEDINE VRSTE OTPADA KOJI PRESTAJU DA BUDU OTPAD ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0211/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0211/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" D.O.O. ŠABAC ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PREUZIMANJU – PRIBAVLJANJU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA U SVOJINU – OSNOVNO SREDSTVO JP "SRBIJAGASˮ, NOVI SAD UZ NADOKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BORA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KRIVA PALANKA, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BLACE, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ISTOČNO NOVO SARAJEVO, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ANŠAN, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIDINA" ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ZA RAZVOJ PROJEKATA IZ OBLASTI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA "TRANSNAFTA" PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI VISOKOG RIZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA "TRANSNAFTA" PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GORA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-10/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-11/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-12/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-13/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-14/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-15/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-4/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-5/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-6/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-7/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-8/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-9/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 582-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10961/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10978/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10747/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10750/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10751/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10758/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10764/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10768/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MEŠOVITOG VOJNO-CIVILNOG AERODROMA "MORAVA" ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex