Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 78 od 19.10.2018.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU KOREKTIVNIH AKTIVNOSTI U VEZI SA REVIZORSKIM NALAZIMA KOJI SE ODNOSE NA IKT ASPEKTE FUNKCIONISANJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNOM POMOĆI EVROPSKE UNIJE (IPA) ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNOG TIMA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA O PROJEKTOVANJU I IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI AUTOPUTA E-763, DEONICA SURČIN–OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "TAMIŠ DUNAV" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA MORAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "EROZIJA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "JUŽNI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SMEDEREVO" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIDINA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O MINIMALNOJ VREDNOSTI PLATNIH TRANSAKCIJA KOJE SE MORAJU IZVRŠAVATI U BITNOM PLATNOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O SREMSKIM KARLOVCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU RELEVANTNIH TRŽIŠTA PODLOŽNIH PRETHODNOJ REGULACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNIH UGOVORA O MODERNIZACIJI I REKONSTRUKCIJI MAĐARSKO-SRPSKE ŽELEZNIČKE PRUGE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, DEONICA BEOGRAD CENTAR – STARA PAZOVA I DEONICA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVEŠTAVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH LICA O PROMENI NA LISTI OZNAČENIH LICA I O NAČINU DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA, INFORMACIJA I PODATAKA O OZNAČENOM LICU I NJEGOVOJ IMOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽAJU SLUŽBENE LEGITIMACIJE STRUČNIH RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ZA NABAVKU OPREME U SEKTORU MLEKA, MESA, VINA, PIVA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • PRAVILNIK O ULAGANJIMA U OBLASTI KULTURE KOJA SE PRIZNAJU KAO RASHOD ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA U JAVNOM PREDUZEĆU "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU PROVINCIJE ZHEJIANG, GRADA LISHUI, NARODNA REPUBLIKA KINA I GRADA BEOGRADA, GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TRSTU, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TRSTU, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9976/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9977/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9978/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9984/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9988/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9715/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9717/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9718/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9788/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • STRATEGIJA RAZVOJA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • STRATEGIJA RAZVOJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA PERIOD 2018–2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • SUDSKI POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA SUDSKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI PALESTINI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KAIRU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI ETIOPIJI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • UREDBA O USLOVIMA, VISINI, OBUHVATU KORISNIKA PENZIJA I DINAMICI ISPLATE NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANJA UZ PENZIJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI PALESTINI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KAIRU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex