Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 77/2022 od 08.07.2022.)


 • UREDBA O PRIVREMENOJ MERI UTVRĐIVANJA PRIORITETA PREVOZA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU KOJI SE OBAVLJA NA MREŽI PRUGA REPUBLIKE SRBIJE
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U BOGOJEVU
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA POSEBNE NAMENE ZA PRETOVAR NAFTE I NAFTNIH DERIVATA U BOLJEVCIMA
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA POSEBNE NAMENE – MARINE U GOLUPCU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2022. GODINI
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2023. GODINI
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU PRVOG MEĐUNARODNOG SAJMA VINA "VINSKA VIZIJA OTVORENI BALKAN"
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA "SINIŠA STANKOVIĆ" U BEOGRADU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5364/2022
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5372/2022
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5415/2022
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5356/2022
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5357/2022
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE KAZAHSTAN U REPUBLICI SRBIJI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST" BEOGRAD ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5485/2022
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5495/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5253/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5256/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5262/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5312/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5313/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5248/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5250/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5259/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5261/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5316/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5319/2022
 • REŠENJE VLADE 05 BROJ 465-5366/2022
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE SISTEMA KREIRANJA I PRENOSA ZNANJA KROZ RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH, PRIMENJENIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNE PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, ODNOSNO GRAĐENJA OBJEKATA, ZA OBJEKTE ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE MINISTARSTVO, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA
 • PRAVILNIK O OBJAVLJIVANJU I ODLAGANJU INSAJDERSKIH INFORMACIJA
 • PRAVILNIK O SPISKU LICA SA PRISTUPOM INSAJDERSKIM INFORMACIJAMA I AŽURIRANJU SPISKA LICA SA PRISTUPOM INSAJDERSKIM INFORMACIJAMA
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBAVEŠTENJA LICA KOJE OBAVLJA DUŽNOST RUKOVODIOCA ILI LICA KOJE JE POVEZANO SA LICEM KOJE OBAVLJA DUŽNOST RUKOVODIOCA I OKOLNOSTIMA U KOJIMA IZDAVALAC MOŽE DA ODOBRI TRGOVANJE TOKOM PERIODA ZABRANE TRGOVANJA
 • PRAVILNIK O INVESTICIONIM PREPORUKAMA
 • PRAVILNIK O POSTUPCIMA KOJI SE MOGU SMATRATI MANIPULACIJOM NA TRŽIŠTU, POSTUPCIMA ZA SPREČAVANJE I OTKRIVANJE ZLOUPOTREBE NA TRŽIŠTU I PRIJAVLJIVANJU SUMNJIVIH TRANSAKCIJA
 • PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA
 • PRAVILNIK O NOVČANIM KAZNAMA
 • PRAVILNIK O IZVEŠTAVANJU JAVNIH DRUŠTAVA
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU STATUSA KVALIFIKOVANOG INVESTITORA I VOĐENJU REGISTRA
 • PRAVILNIK O PRIMENI IZUZETAKA OD OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA
 • PRAVILNIK O PROSPEKTU
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOM REGISTRU INFORMACIJA
 • PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIONIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA, OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I DODATNIH USLUGA I UPRAVLJANJE RIZICIMA
 • PRAVILNIK O PRAVILIMA POSTUPANJA INVESTICIONOG DRUŠTVA PRILIKOM PRUŽANJA USLUGA
 • PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD ORGANIZATORU TRŽIŠTA I USLOVIMA ZA POSLOVANJE MESTA TRGOVANJA I SISTEMATSKIH INTERNALIZATORA
 • PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U KAPITALU ORGANIZATORA TRŽIŠTA, INVESTICIONOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI
 • PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ČLANOVA ORGANA UPRAVE ORGANIZATORA TRŽIŠTA, INVESTICIONOG DRUŠTVA, CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI I SISTEMA ODOBRENIH OBJAVA (APA)
 • PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI USLUGE SISTEMA ODOBRENIH OBJAVA (APA), ORGANIZACIONIM ZAHTEVIMA I OBJAVAMA PODATAKA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA IZDAVALACA JAVNIH DRUŠTAVA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU UPISNINE I ČLANARINE KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA