Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 77 od 17.10.2018.)


 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 4. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 4. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 4. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 4. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE BROJ, 119-05-1004/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01006/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01007/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01008/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01009/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01010/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01011/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1002/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1003/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1005/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1012/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1013/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1014/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1015/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1016/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1017/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DUNAV TISA DUNAV VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJA BAČKA", DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA", DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA BAČKA", DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠAJKAŠKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GORNJI BANAT", DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KIKINDA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROSREM" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "PODUNAVLJE", DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "REGULACIJE", DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 203/07, GRUJIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-020-00-0122/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-020-00-0274/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I KOMUNALNE DELATNOSTI" OPŠTINE GADŽIN HAN ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SIBNICA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 77/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex