Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 77 od 11.08.2017.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAČINU OBRAČUNA NAKNADA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POSREDNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM I IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA INFORMISANJA O DOBROVOLJNOM PENZIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • ODLUKA O RAČUNOVODSTVENOM OTPISU BILANSNE AKTIVE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • ODLUKA O UČEŠĆU NETO VREDNOSTI IMOVINE SVIH DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U PROCENJENOJ VREDNOSTI BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEPROMENLJIVOG (FIKSNOG) DELA ČLANARINE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE UPISNINE U KOMORU JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE KOJU VODE OVLAŠĆENA TELA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALIJE" U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 472-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-10/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-11/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-12/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-13/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-14/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-15/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-4/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-5/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-6/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-7/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-8/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-9/17 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)
 • STRATEGIJA PREVENCIJE I SUZBIJANJA TRGOVINE LJUDIMA, POSEBNO ŽENAMA I DECOM I ZAŠTITE ŽRTAVA 2017–2022. ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex