Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 76/2023 od 07.09.2023.)

 • PRAVILNIK O NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA KOJIM SE ODLAGANJE PRIKLJUČENJA NA PRENOSNI, DISTRIBUTIVNI, ODNOSNO ZATVORENI DISTRIBUTIVNI SISTEM NE PRIMENJUJE NA ELEKTRANE KOJE KORISTE VARIJABILNE IZVORE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)
 • ZAKON O FILMSKOM I OSTALOM AUDIOVIZUELNOM NASLEĐU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)
 • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)
 • ZAKON O UPRAVLJANJU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)
 • ZAKON O UČEŠĆU CIVILA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)