Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 76/2022 od 07.07.2022.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-853/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-854/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-855/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-856/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-857/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA OSNOVNIH POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3809/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0050/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)