Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 76/2021 od 28.07.2021.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NOVOSADSKA TOPLANA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRŽNICA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA "STAN", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 487-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 487-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)
 • ZAKON O POPISU POLJOPRIVREDE 2023. ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)
 • ZAKON O UTVRĐIVANJU FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex