Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 76 od 25.10.2019.)


 • NAREDBA O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA I DRUGIH BOLESTI ŽIVOTINJA KOJE SE MOGU PRENETI SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NUMIZMATIČKOG NOVCA S LIKOM NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA STRATEŠKO REŠAVANJE OTVORENIH PITANJA VEZANIH ZA BANJE I BANJSKA LEČILIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA – BEOGRAD (BATAJNICA) ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ – GRANICA REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI JERMENIJI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BER ŠEVI, DRŽAVA IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE JERMENIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA AVGUST 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O IZGLEDU OBRASCA I POSTUPKU IZDAVANJA LIČNE KARTE ZA STRANCA I PRIVREMENE LIČNE KARTE ZA STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NUSPROIZVODA I OBRASCU IZVEŠTAJA O NUSPROIZVODIMA, NAČINU I ROKOVIMA ZA NJEGOVO DOSTAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR NUSPROIZVODA I REGISTAR OTPADA KOJI JE PRESTAO DA BUDE OTPAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0180/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0474/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0589/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAMENU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI PROIZVOĐAČU FISKALNIH KASA ZA STAVLJANJE U PROMET FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10236/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10242/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10409/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10411/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10413/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10414/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10416/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10417/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10419/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10420/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10422/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10423/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10424/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10425/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10426/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10427/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR "BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA DONJA GUŠTERICA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IBAR, ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U BER ŠEVI, DRŽAVA IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IBAR, ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR "BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10708/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10709/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10716/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10468/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10659/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10469/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10662/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI TUNIS ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE, ODNOSNO HITNIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA IZAZVANIM ELEMENTARNOM NEPOGODOM U JUNU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • UREDBA O NAČINU OBUČAVANJA I KATEGORIJAMA GRAĐANA KOJE ZA POTREBE ODBRANE ZEMLJE OBUČAVA MINISTARSTVO ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACIONALNOG PROGRAMA BEZBEDNOSTI U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KOREJI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex