Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 76 od 09.09.2016.)


 • ODLUKA O IZBORNIM RADNJAMA I ROKOVIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU VRŠENJA PRINUDNE NAPLATE S RAČUNA KLIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE PREKO AGENTA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O OTPOČINJANJU POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1607/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7487/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8937/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-321/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-322/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOSTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE, DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PIJACE MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, DISTRUBUCIJU VODE, ODRŽAVANJE HIGIJENE, GROBLJA I ZELENILA "MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I PLANIRANJE "DIP MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex