Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 75/2022 od 05.07.2022.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2022)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI TERETNO VOZILO ILI SKUP VOZILA KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I O OBRASCIMA POTVRDA O ISPUNJAVANJU OVIH USLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2022)
  • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SENEGAL, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RABATU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2022)
  • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SENEGAL, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RABATU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2022)
  • UKUPAN IZVEŠTAJ O REZULTATIMA IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2022)
  • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI PALESTINI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KAIRU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2022)