Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 75 od 15.05.2020.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OGRANIČENJU VISINE CENA I MARŽI OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA I ZAŠTITNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ODBRAMBENU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA UNAPREĐENJA TRGOVINE I SAOBRAĆAJA ZAPADNOG BALKANA UZ PRIMENU VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3233/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JVP "SRBIJAVODE" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3822/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3823/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3824/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3825/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3826/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3827/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3828/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex