Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 75 od 23.10.2019.)


 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2345/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2346/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2347/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2349/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2350/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2351/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2352/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2353/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2354/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2355/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2356/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2357/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2358/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2359/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-175/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKU O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-2348/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA AKCIZE NA PROIZVODE KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI KOJI SE PRODAJU NA OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA OBJEKATA MALOPRODAJE BOCA SA TEČNIM NAFTNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA TELEKOMUNIKACIJA I USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, I O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA I PRETPOSTAVKI ZA ODREĐIVANJE MESTA SEDIŠTA, STALNE POSLOVNE JEDINICE, PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA PRIMAOCA USLUGA TELEKOMUNIKACIJA, RADIJSKOG I TELEVIZIJSKOG EMITOVANJA I USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • PRAVILNIK O VRSTI RADOVA I NAČINU IZVOĐENJA RADOVA NA URGENTNOM ODRŽAVANJU JAVNOG PUTA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 11362/17 I 9 DRUGIH, MIHAJLOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 45727/16 I 51 DRUGA, KOSTIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 60162/16 I 27 DRUGIH, GOLIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00756/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03420/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-04115/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI KUVAJT ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI LESOTO, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BELORUSIJI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SEVERNOJ MAKEDONIJI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI LESOTO, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex