Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 75 od 04.08.2017.)


 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA, PRIKUPLJANJA I PRAĆENJA NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEKOVE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PROIZVODNJU LEKOVA, SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE ZA PROIZVODNJU LEKA I REGISTRU IZDATIH DOZVOLA ZA PROIZVODNJU LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE POSTUPAKA ISELJENJA I PRESELJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ZADOVOLJI OBJEKAT ZA ODGOVARAJUĆI SMEŠTAJ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ŠKOLE PRIMENJENIH STRUKOVNIH STUDIJA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-SLOVENAČKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "INSTITUTA ZA POVRTARSTVO" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-SLOVENAČKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE TEHNIČKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA "INSTITUTA ZA POVRTARSTVO" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I RAZREŠENJU ZAMENIKA ČLANOVA I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA I PRIMENU ODREDABA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UTVRĐIVANJU GRANIČNE PROCEDURE ZA ŽELEZNIČKI GRANIČNI PRELAZ PREŠEVO–TABANOVCE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE I NJEGOVOG ZAMENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA POPULACIONU POLITIKU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MAJU I JUNU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex