Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 75 od 31.08.2015.)


 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU PROJEKTNOG SAVETA I UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA UNAPREĐENJE ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU TRANSPORTA OPASNOG TERETA KROZ ZAŠTIĆENE ZONE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU ZA OBAVLJANJE DETEKTIVSKE DELATNOSTI I FIZIČKO-TEHNIČKIM MERAMA ZA ČUVANJE ZBIRKI PODATAKA I DRUGIH EVIDENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA AVIO-PREVOZNIKU KOME JE UVERENJE O OSPOSOBLJENOSTI IZDAO NADLEŽNI ORGAN DRUGE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSI ZA DAVANJE STRUČNE OCENE KVALITETA RUKOPISA UDŽBENIČKIH KOMPLETA, UDŽBENIKA, DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA, NASTAVNIH POMAGALA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I NASTAVNOG SREDSTVA ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 78761/12, RAKIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 8182/07, RAGUŽ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE "NARODNI FRONT" ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • SERTIFIKATI O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENE USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU I PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU ZA OBNOVU STOČNOG FONDA NA POPLAVLJENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex