Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 74 od 14.05.2020.)


  • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA BANKAMA KRATKOROČNIH KREDITA ZA LIKVIDNOST NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2020)
  • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA ODRŽAVANJE DNEVNE LIKVIDNOSTI BANAKA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2020)
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA OPERACIJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2020)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2020)
  • NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O OGRANIČENJU KRETANJA NA PRILAZIMA OTVORENOM PROSTORU I OBJEKTIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 74/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex