Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 74 od 18.10.2019.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O BROJU SUDIJA POROTNIKA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • NAREDBA O SAKUPLJANJU SEMENA HRASTA KITNJAKA, SLADUNA, LUŽNJAKA, JAVORA, BELOG JASENA, SMRČE, CRNOG I BELOG BORA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE TOKOVA IZ OBLASTI EKONOMSKIH MIGRACIJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU LINIJA U JAVNOM INTERESU U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ – GRANICA BUGARSKE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MIONICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE UB ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • ODLUKA O NAČINU RASPOREĐIVANJA UTVRĐENOG MAKSIMALNOG BROJA DETAŠIRANIH RADNIKA NA POSLODAVCE SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU 5. EVROPSKIH UNIVERZITETSKIH IGARA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BARIJU, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE UČENJA KROZ RAD KOD POSLODAVCA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM POMAGALIMA VOJNIH INVALIDA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE NAZIVA NACIONALNIH INTERNET DOMENA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRAVILNIK O PREVOZU NAROČITIH POŠILJAKA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI AKTA O ODRŽAVANJU PODSISTEMA TURISTIČKO-MUZEJSKE ŽELEZNICE I NAČINU REGULISANJA ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA NA TOJ ŽELEZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 14074/15, MARTINOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 17148/16, RODIĆ I SVIRČEV PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 29171/16 I OSAM DRUGIH, ŽIVANOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 31901/16 I PET DRUGIH, OKILJ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 36709/12, ŠPOLJARIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 65474/16, JOVIČIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" D.O.O. ŠABAC ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU CENE PRISTUPA I CENE PRISTUPA DELU JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE KOJI POVEZUJE SA USLUŽNIM OBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA AUTOPUTA BEOGRAD (BORČA) – ZRENJANIN" ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O OTVARANJU PUTNOG PRELAZA SA OGRANIČENIM ROKOM FUNKCIONISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U BARIJU, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10430/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10433/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR OBRAĐIVAČA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10463/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10473/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10474/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10268/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10270/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10271/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10272/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-56/2019-64 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA ZA PROGLAŠENJE LINIJE U JAVNOM INTERESU U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JULU I AVGUSTU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • UREDBA O NAČINU ZAKLJUČIVANJA I SADRŽINI OKVIRNIH SPORAZUMA ZA DODELU KAPACITETA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • UREDBA O TARIFI ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2020–2022. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex