Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 74 od 02.08.2017.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU PETOG DIJALOGA O POLITIKAMA U OBRAZOVANJU NR KINA – CIEZ I ČETVRTOG SASTANKA KONZORCIJUMA INSTITUCIJA VISOKOG OBRAZOVANJA NR KINA – CIEZ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-583/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-642/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-767/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-768/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7346/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7347/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7348/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7349/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7351/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7352/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7364/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7365/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7367/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7368/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7369/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7370/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7371/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7372/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7373/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7374/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7375/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7376/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7377/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7379/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NA POLOŽAJ GLAVNOG EKONOMISTE FISKALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI REKTORA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU REKTORA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7311/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7354/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7400/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U BOLIVARSKOJ REPUBLICI VENECUELI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRAZILIJI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U BOLIVARSKOJ REPUBLICI VENECUELI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U HAVANI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BELGIJI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ITALIJI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • UPUTSTVO O NAČINU UTVRĐIVANJA SASTAVA I BROJA ČLANOVA KONKURSNE KOMISIJE KOJA SPROVODI POSTUPAK DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex