Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 73 od 31.08.2016.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ ANDREVLJE–TESTERA–HAJDUČKI BREG NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ JANOK NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ RAVNE NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ STRAŽILOVO – PARAGOVO NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ ŠULJAMAČKA GLAVICA–KRALJEVAC NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ VOROVO–LIPOVAČA–ŠIDSKO CERJE NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA O SVRSTAVANJU ROBE I DOPUNA LISTE ODLUKA O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA 57. ZASEDANJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JULU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI JAVNIH REGISTARA, POTVRDA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, KAO I O VRSTAMA PODATAKA, NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA PRONALAZAKA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG MUZIČKOG I BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU INTERNOG KONKURSA MEĐU ZAPOSLENIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0316/14-11 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-970/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BLACE", BLACE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU "KLADOVO", KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 436-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7377/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7378/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7379/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7380/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7381/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7382/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7383/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7384/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7385/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7386/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7450/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7452/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7453/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7454/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7455/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7456/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7457/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7458/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7459/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7460/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7461/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7462/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7510/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7511/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7513/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7524/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7525/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7526/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7527/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7528/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7529/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PARAGVAJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PARAGVAJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SULTANATU BRUNEJ, NA NERZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA TREĆIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UPUTSTVO O NAČINU IZDAVANJA POTVRDE DA SE ODREĐENA OPREMA, ODNOSNO ROBA KOJA SE UVOZI NE PROIZVODI U ZEMLJI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UPUTSTVO O NAČINU IZDAVANJA UVERENJA I OVERAVANJU FAKTURA I DRUGIH ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UPUTSTVO O POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU DOBARA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-598/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex