Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 72/2023 od 31.08.2023.)

 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA IZRADU NACIONALNOG I LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANJA, KAO I METODOLOGIJI ZA VRSTE, NAČINE I ROKOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PARAMETRIMA I METODAMA ZA ANALIZU I UTVRĐIVANJE KVALITETA ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA, ŠIRE, KLJUKA I VINA KOJI SE KORISTE U PROIZVODNJI VINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • PRAVILNIK O KONTROLI PROIZVODNIH SPOSOBNOSTI I PROCENI PRIPLODNE VREDNOSTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZRADU PROJEKTA REKULTIVACIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VODNIH TELA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00650/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00668/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00675/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00676/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00677/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00679/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00680/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00686/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00687/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00691/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00692/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00693/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00698/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00699/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00700/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00701/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00702/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00703/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00706/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00707/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00708/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00710/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00713/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00718/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00719/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00733/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 475-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 475-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 475-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 475-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 480-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 480-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 480-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 480-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 480-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 480-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 480-7/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 480-8/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 480-9/23 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7244/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7246/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7343/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7391/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7127/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7245/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7247/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7340/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7341/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7342/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7384/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7386/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7387/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7388/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7389/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7390/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7393/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7394/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7395/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7397/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U AVGUSTU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • STRATEGIJA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI STALNOJ DELEGACIJI REPUBLIKE SRBIJE PRI UNESKO U PARIZU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ARGENTINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BELORUSIJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UKRAJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI JUŽNOJ AFRICI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)