Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 72 od 28.09.2018.)


 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM ZA JUL 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA, IZGLEDU ZAHTEVA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA, IZGLEDU I NAČINU UNOŠENJA NALEPNICE PRIVREMENOG BORAVKA U STRANU PUTNU ISPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODOBRENJE STALNOG NASTANJENJA, IZGLEDU ZAHTEVA ZA ODOBRENJE STALNOG NASTANJENJA, IZGLEDU I NAČINU UNOŠENJA NALEPNICE STALNOG NASTANJENJA U STRANU PUTNU ISPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU ZAHTEVA I DOKUMENTACIJE, KAO I NAČINU DOBIJANJA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA POJEDINAČNIH POLICIJSKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • PRAVILNIK O OPŠTINSKOM SAVETU RODITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČINU VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA STATUTARNU SERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FRANCUSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI STALNOJ DELEGACIJI REPUBLIKE SRBIJE PRI UNESKO U PARIZU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U MAĐARSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FRANCUSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O BEZBEDNOSNOJ ZAŠTITI TRGOVAČKIH BRODOVA I LUKA OTVORENIH ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ U DRŽAVNOJ ZAJEDNICI SRBIJA I CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U JUŽNOAFRIČKOJ REPUBLICI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex