Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 72 od 19.08.2015.)


 • ISPRAVKA INDEKSA POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JP "RADIO TELEVIZIJA VRANJE", VRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I NAČINU POVEĆANJA UDELA EVROPSKIH AUDIO-VIZUELNIH DELA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO EWG DOO BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA VLADE 05 BROJ 465-2793/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA VLADE 05 BROJ 465-2795/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3574/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3575/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3576/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3577/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3578/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3579/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 570-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 570-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI REKONSTRUKCIJE – IZMEŠTANJA DALEKOVODA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • STRATEGIJA ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE ODREDABA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA KOJIMA SE UREĐUJE SOPSTVENA PRODUKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SUVA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "DOLINA POTOKA BIGAR" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "IZNAD TATALIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "TESNE JARUGE" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "ZELENIKA" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-597/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ZAKLJUČAK O DOPUNI ZAKLJUČKA KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U PROCESU SPROVOĐENJA ANALITIČKOG PREGLEDA I OCENE USKLAĐENOSTI PROPISA REPUBLIKE SRBIJE SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE I NJIHOVE IMPLEMENTACIJE (SKRINING) ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex