Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 71/2022 od 28.05.2022.)


 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0367/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0467/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0655/20-11 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO", BOJNIK ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 112 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 113 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 114 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 115 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 116 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 117 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 118 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 119 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 120 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 121 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 122 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 123 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 124 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 125 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 126 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 127 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 128 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 129 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 130 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 131 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 132 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 133 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 134 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 135 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 136 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 137 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 138 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 139 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 140 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 141 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 142 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 111 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2022)