Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 71 od 14.08.2015.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • ODLUKA O PLANOVIMA OPORAVKA BANKE I BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM BEZBEDNOSNIM METODAMA ZA OCENU USAGLAŠENOSTI SA ZAHTEVIMA ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI I O ELEMENTIMA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE ZA POSLOVNU 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8726/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8727/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8728/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8729/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8731/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8732/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8734/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ZA BOSANSKI JEZIK, BROJ 740-06-00420/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ZA BOSANSKI JEZIK, BROJ 740-06-00622/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ZA BOSANSKI JEZIK, BROJ 740-06-00630/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ZA BOSANSKI JEZIK, BROJ 740-06-00637/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ZA BOSANSKI JEZIK, BROJ 740-06-00645/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ELEKTRONSKU UPRAVU U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-8344/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-8346/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-8347/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-8348/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA "DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH OBJEKATA RUDNE PROIZVODNJE I SNABDEVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • ZAKLJUČAK O IZMENAMA I DOPUNI ZAKLJUČKA KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U POSTUPKU IZRADE PREGOVARAČKIH POZICIJA U PROCESU PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex