Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 70 od 20.07.2017.)


 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA FISKALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-222/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-289/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-595/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA, KODEKSU ETIKE I PRAVILIMA PROFESIONALNOG PONAŠANJA LICENCIRANOG PROCENITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH MESTA U NACIONALNOM SAVETU MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU NEMAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA", NOVI PAZAR ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "RAŠKA" U RAŠKI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex